សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!
nybjtp

1KV cool shrinkable cable terminal intermediate joint

1KV cool shrinkable cable terminal intermediate joint